Basına ve kamuoyuna

02.04.2023Son günlerde basına yansıyan ve partimize gelen şikayetlerden edindiğimiz bilgilere göre sandık kurulların oluşumu sırasında memur üyeler belirlenirken ayrımcılık yapıldığı, kişilerin masumiyet karinesinin ihlal edildiği ve adeta fişleme yapılarak mevcut iktidara muhalif olan memurların başvurularının alınmadığı tespit edilmiştir.


Bu durumun kişilerin anayasa ile güvence altına alınan temel hak ve hürriyetlerinin ihlali olduğu gibi, 22 yıllık köhnemiş AKP iktidarının da seçim hilelerine daha sandık kurulları aşamasında başladığının kanıtıdır.


Anayasanın 10. Maddesinde “Herkes, hukuken tanınmış hak ve hürriyetlerden yararlanmada eşittir. Bu Kanun kapsamında cinsiyet, ırk, renk, dil, din, inanç, mezhep, felsefi ve siyasi görüş, etnik köken, servet, doğum, medeni hâl, sağlık durumu, engellilik ve yaş temellerine dayalı ayrımcılık yasaktır.” denilmiştir. Seçimi kaybedeceğinin farkında olan AKP iktidarı, sahada kazanamayacağı seçimi bir takım hilelerle kazanmak için kamu kurumları üzerinden sandık kurullarına müdahale etmeye çalışmaktadır. 


298 sayılı yasanın aradığı şartları taşıyan ve sandık kurulu başkanlığı ve memur üyeliği için çekilecek kuraya katılma hakkı olan tüm memurlarımıza bu hakkının güvencesi de Cumhuriyet Halk Partisidir. El altından yapılacak fişlemelerle, haklarında açılan göstermelik soruşturmalarla üstelik soruşturma sonucunda aklanmışken sırf muhalif oldukları için hiç kimsenin ayrımcılığa uğramasına izin vermeyeceğiz.


Milletimizin verdiği her oya sahip çıkmak için seçim günü ve öncesinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tüm halkımıza söz veriyoruz, kimsenin ayrımcılığa uğramadığı bir Türkiye’yi beraber inşa edeceğiz. Milletimizin sandığa yansıyan iradesine sahip çıkacağız. Sandık talep formlarını işleme koymayan, formları ilçe seçim kuruluna iletirken fişleme yapan tüm kurum yetkililerini hakkında suç duyurusunda bulunacağız.


Biz buradayız ve hazırız. Her şeye rağmen omuz omuza olacağız ve dayanışacağız. Laik, demokratik, insan haklarına ve Anayasa’ya saygı duyan devleti adım adım hep birlikte kuracağız!


Kamuoyuna saygı ile duyurulur.


Cumhuriyet Halk Partisi

Antalya İl Başkanlığı